Albanian Short Announcement

Për juristë e administrimit të biznesit
Chicago-Kent College of Law
njofton
Programi LL.M Program në Athinë, Greqi, dhe pastaj në Çikago, Illinois, Sh.B.A.
me bursa të garantuara për pagesën e shkollimit prej 75% dhe 100%

Chicago-Kent College of Law, Illinois Tech – Shkollë e Ligjit me vendndodhje në Sh.B.A. së bashku me School of American Law njoftojnë dy programe të lidhura me bursa të garantuara prej 75% dhe 100% për pagesën e shkollimit për juristë, avokatët, studentët e shkollave juridike, profesionistë nga fusha e administrimit të biznesit nga Shqipëria.

Program i School of American Law 

 • Dy semestra (Janar 2021 – Dhjetor 2021) në Athinë, Greqi
 • Studime me kohë të pjesshme që përputhet  mirë me aktivitetin tuaj profesional
 • 10 kurse të mbajtura nga profesorë amerikanë nga Chicago-Kent
  Leksione live për 5 fundjava për semestër në Athinë, Greqi
 • Leksione online për 5 fundjava për semestër
 • Certifikatë nga School of American Law dhe Chicago-Kent College of Law
 • Nuk kërkohet TOEFL ose IELTS
 • Pagesa e shkollimit: EUR 5 900 e pagueshme në tre ose më shumë këste.
 • Afati i Aplikimit është 20 Janar 2021
 • Për të paraqitur aplikimin, dërgoni në mënyrë elektronike:
  • CV në Anglisht;
  • Emri, Mbiemri dhe adresa e postës elektronike të personit që ju jep rekomandim që duhet të tregohet në CV;
  • Kopje të diplomës ose vërtetim të universitetit për studentët në bachelor;
   Kopje të pasaportës ose të letërnjoftimit.

LL.M në IIT, Chicago-Kent College of Law

  • Një semestër i detyrueshëm (Gusht – Dhjetor ose Janar – Maj) në Çikago, Shteti i Illinois, Sh.B.A.
  • Studim me kohë të plotë 
  • Titulli LL.M në Chicago-Kent College of Law në Sh.B.A., E drejta ndërkombëtare dhe transnacionale
  • Heqje dorë nga TOEFL dhe LSAT
  • Bursa e garantuar e pagesës së shkollimit 75%
  • Bursë 100% e shkollimit për të diplomuar në SAL me mesatare (GPA) 3.8
  • Pagesë e shkollimit fikse: 10 000 USD në vend të 44 000 USD si rregullisht për gradën LL.M
  • Mundësia për semestrin e dytë opsional në Chicago-Kent me pagesë të shkollimit fikse në 7 250 USD
  • Mundësia për të fituar gradat e mëposhtme LL.M në dy semestra:  LL.M në Avokatinë Gjyqësore, LL.M. në Të Drejtën Ndërkombëtare e Pronësisë Intelektuale, LL.M në Të Drejtën e Shërbimeve Financiare & LL.M në Risitë Ligjore & Teknologji
  • Mundësia e studimeve të Doktoratës (Ph.D./SJD) me  50%-75% bursë

Për më shumë informacion, lutemi kontaktoni Përfaqësuesin Zyrtar në Shqipëri dhe Kosovë

Alban Ruli, Drejtues i ARB Law Firm
Tel: +355 69 20 61 675 (Regular, Viber , WhatsApp)

Ketevan Jeladze, Founder Director, SAL Balkans, Caucasus, Central Asia, Europe, Turkey, MENA
Email: k.jeladze@chicagokentlaw.ge, kjeladze@kentlaw.iit.edu
LinkedIn: Ketevan Jeladze
+995 577 97 40 01 (Regular, Viber, WhatsApp)

Maia Meskhi, Founder Director, SAL Balkans, Caucasus, Central Asia, Europe, Turkey, MENA
Email: m.meskhi@chicagokentlaw.ge,  mmeskhi@kentlaw.iit.edu
LinkedIn: Maia Meskhi
+995 577 77 40 30 (Regular, Viber, WhatsApp)