Armenian Short Announcement

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Իրավաբանների և բիզնես կառավարման ոլորտի մասնագետների համար
Ստացիր 75% և 100% չափով ուսումնական կրթաթոշակ Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջի իրավագիտության մագիստրոսի ծրագիր համար Վրաստանում (ք.Թբիլիսի), որից հետո ԱՄՆ-ում (Չիկագո) 

ԱՄՆ-ում հիմնադրված Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջը Կովկասում Ամերիկյան Իրավունքի Դպրոցի հետ համատեղ, հայտարարում է երկու փոխկապակցված ծրագրեր ՀՀ իրավաբանների, փաստաբանների, վերջին կուրսի ուսանողների և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար՝ երաշխավորված 100% և 75% կրթաթոշակի տրամադրմամբ:

Ամերիկյան իրավունքի դպրոց (ԱԻԴ) ծրագիր. 

 • Երկու կիսամյակ դասընթացներ կես դրույքով (Part-time study) 2021թ-ի հունվարից մինչև դելտեմբեր ամիսները:
 • ԱԻԴ ծրագիրը լավ համապատասխանում է ձեր մասնագիտական գործունեությանը:
 • Ընդամենը թվով 10 դասընթացներ ԱՄՆ Չիկագո-Քենթ համալսարանից ժամանած դասախոսների կողմից, որից իրական ժամանակ ռեժիմով անցկացվող թվով 5 դասընթացներ Վրաստանում, Թբիլիսիում և առցանց (Online) եղանակով անցկացվող թվով 5 դասընթացներ ԱՄՆ-ից:
 • Ընդունելության համար TOEFL–ի կամ IELTS-ի քննություն չի պահանջվում:
 • Ծրագիրն ավարտելուց հետո Ամերիկյան իրավունքի դպրոցի և ԱՄՆ Չիկագո-Քենթ Իրավաբանական Քոլեջի կողմից սերտիֆիկատի տրամադրում:
 • ԱԻԴ ծրագրի վճարը կազմում է 5900 ԱՄՆ դոլար, որը ենթական է վճարման երեք կամ ավելի մասերով:
 • Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 20 հունվարի 2021թ-ը:
 • Դիմումների համար էլեկտրոնային եղանակով պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը`
  • Ինքնակենսագրություն (CV)՝ անգլերեն լեզվով (ընդ որում, ինքնակենսագրականում պետք է նշվի ձեզ բնութագրող (երաշխավորող) անձի անուն, ազգանունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն),
  • իրավաբանական գիտությունների բակալավրի դիպլոմի պատճենը, իսկ Իրավունքի բակալավրիատի վերջին կուրսում ուսանողները՝ ԲՈՒՀ-ից տեղեկանք,
  • անձնագրի և/կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն (ID):

ԱՄՆ Չիկագո-Քենթ Իրավաբանական համալսարանի մագիստրոսական ծրագիր. 

 • Ընդամենը մեկ կիսամյակ պարտադիր դասընթացներ (Օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր կամ հունվարից մինչև մայիս ամիսները) ԱՄՆ-ում` Չիկագո, Իլինոյս նահանգում:
 • Լրիվ դրույքով մագիստրոսական դասընթացներ (Full-time LL.M study):
 •  Մագիստրոսական կրթական աստիճան Չիկագո-Քենթում <<ԱՄՆ, միջազգաին և անդրազգային իրավունք>> մասնագիտացմամբ:
 • Ձեզ հնարավորություն է ընձեռվում ստանալ մագիստրոսական կոչում այլ` հետևյալ մասնագիտություններով երկու կիսամյակում` Դատավարական փաստաբանություն, Միջազգային մտավոր սեփականության իրավունք, Ֆինանսական ծառայությունների իրավունք և Իրավական նորարարություն ու տեխնոլոգիա:
 • Չիկագո-Քենթում մագիստրոսական ծրագրի ավարտից հետո շրջանավարտները կարող են շարունակել դոկտորական կրթություն (Ph.D./SJD) Չիկագո-Քենթում 50-ից 75% կրթաթոշակի տրամադրմամբ:
 • TOEFL–ի կամ IELTS-ի քննություն չի պահանջվում:
 • 75% երաշխավորված մագիստրոսական կրթաթոշակի տրամադրում:
 • 100% մագիստրոսական կրթաթոշակի տրամադրում ԱԻԴ-ի շրջանավարտների համար 3.8 մոգի դեպքում:
 • 10,000 ԱՄՆ դոլար մագիստրոսական ուսման վարձ 44,000 ԱՄՆ դոլարի փոխարեն:
 • 7,250 ԱՄՆ դոլար ուսման վարձ երկրորդ ընտրովի կիսամյակի համար:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԱԻԴ ծրագրի պաշտոնական երկայացուցիչներ Արամ Չադրյանին

 (հեռ․ +374  98 79-16-16, +374  77  07-62-62) կամ Հարություն Չադրյանին (հեռ․+374 98 08-62-62)։