Bulgarian Announcement

За юристи и специалисти по Бизнес администрация
Чикаго-кентски юридически колеж обявява

Програма за магистри по право в Атина, Гърция и след това в Чикаго, Илинойс, САЩ
със 75% и 100% гарантирани стипендии
(прием без изпити TOEFL или IELTS)

 

Чикаго-кентският юридически колеж, Илинойс Тех – юридическа школа, базирана в САЩ, заедно с Училището по американско право (SAL), обявява две взаимосвързан програми с гарантирани 75% и 100% стипендии за адвокати, юристи, последна година студенти по право, специалисти по бизнес администрация и специалисти на лидерски позиция в България:

 1. Програма на Училището по американско право в Атина, Гърция и след ова
 2. Програма за магистри по право в Чикаго, Илинойс, САЩ.

Училището по американско право в Атина е домакин на Nomiki Bibliothiki Athinon (www.nb.org). Програмата на SAL обхваща два семестъра в Атина, Гърция: януари – май 2021 г. (първи семестър) и октомври – декември 2021 г. (втори семестър). Два семестъра включват десет задължителни курса, провеждани на английски език и провеждани единствено от професори от Чикаго-Кент, идващи от САЩ и Великобритания. Десет задължителни курса обхващат съвременни теми: международни бизнес сделки, електронна търговия, онлайн договаряне, антитръстово право, управление на активи на интелектуална собственост, глобално право на интелектуалната собственост, закон за търговските марки, сравнително право, въведение в американските правни системи, юридическо писане, обезпечени сделки, бизнес организации, корпоративни финанси, Закон за глобалната търговия.

Формата на обучение е само един или два курса на месец (пет курса на семестър), провеждани само уикендите чрез 6-часова лекция. Общо за всеки семестър ще бъдат обхванати 5 уикенда, освен това от студентите се очакват подготовка преди часа и след приключване на класа изпитване. Поради ограниченията за пътуване и изискванията за карантина след пътуване, понастоящем поддържаме курсовете си онлайн. А именно, нашите уроци през уикенда се предлагат като хибриден режим на обучение с лекции на живо и дигитално или изцяло дигитално. Веднага след като на училищата бъде позволено да се събират, ние ще се върнем към нашия нормален режим на преподаване – режим на лично обучение, ще посрещнем студентите в залите и ще поканим нашите преподаватели от Чикаго да преподават. За студентите от SAL програмата, живеещи извън Гърция, смесената структура ще бъде запазена така или иначе, което им позволява да вземат 5 класа от 10 онлайн.

След завършване на програмата на Училището по американско право, завършилите продължават обучението си в Чикаго-Кент в Чикаго, Илинойс, САЩ. Магистърското обучение в Чикаго-Кент приключва с получаване на магистърска степен по американско, международно и транснационално право за един семестър (пет месеца) вместо както обичайно за една академична година. Това е юридическо обучение за следдипломна академична степен с продължителност от пет месеца за завършилите SAL. За завършилите, притежаващи сертификат от SAL, магистърската степен в Чикаго се получава чрез преминаване на едносеместриално редовно обучение, като междувременно те могат да изберат да продължат още един семестър в Чикаго-Кент за продължаване на образованието си (докторска степен) и професионална степен (изпит за адвокатска колегия).

Завършилите Училището по американско право и програмата за магистри по право ще получат:

 1. След завършване на програмата на Училището по американско право в Атина, Гърция – Сертификат за завършване на Училището по американско право ще им бъде издаден съвместно от Училището по американско право и Чикаго-Кент и ще бъде подписан от Декана на Юридическия колеж на Чикаго-Кент и Ръководителя на програмата на Училището по американско право.
 2. След завършване на Юридическия колеж на Чикаго-Кент, Илинойс Тех – Диплома за магистър по право от Юридическия колеж на Чикаго-Кент, Илинойс Тех.

Предимствата на нашата програма

 • Смесена структура, позволяваща да завършите SAL програма и да спечелите част от кредитите на магистър по право в Атина, Гърция, без да напускате настоящата работа, като посещавате комбинирани интензивни пет курса на живо и пет онлайн курса;
 • Без TOEFL за магистър по право за заявления, подадени в Училището по американско право и Чикаго-Кент, т.е. заявления, подадени без изпит TOEFL или IELTS;
 • Преференциално и незабавно приемане в програмата за магистри по право на Чикаго-Кент след завършване на Училището по американско право;
 • Получаване на степен магистър по американско, международно и транснационално право в Чикаго-Кент за един семестър вместо една академична година;
 • Гарантирани 75% и 100% стипендии за обучение;
 • Възможност за завършилите да получат магистърска степен по право в рамките на два семестъра в най-взискателните направления: Магистър по процесуално право, Магистър по международното право на интелектуалната собственост, Магистър по правото на финансовите услуги, Магистър по Правни иновации и технологии. Специализираните магистърски програми изискват първият семестър да започне през есенния срок в Чикаго-Кент. Пролетен старт в Чикаго-Кент не е възможен за специализираните магистърски програми по право, завършили Училището по американско право по не-юридически специалности, могат да получат магистърска степен само по американско, международно и транснационално право;
 • След завършване на магистърско обучение в Чикаго-Кент, завършилите могат да продължат докторантура (Ph.D./SJD) с гарантирани 50% -75% стипендии за обучение;
 • Достъпен план за таксите за обучение на три или повече вноски за учещите в SAL и Чикаго-Кент;
 • Отлагане на приема в Чикаго-Кент през следващите три академични години; Завършилите SAL, заинтересовани да получат магистърска степен по право в американско, международно и транснационално право могат да започнат обучението си всеки семестър – пролетен или есенен срок и да завършат в един семестър или два семестъра;
 • Възможности за работа в университета и извън университета в САЩ;
 • Достъп до стажове в САЩ;
 • Най-доброто местоположение в света – Чикаго-Кент се намира в сърцето на Чикаго – един от най-добрите юридически и финансови пазари в страната;
 • Развитието на силна професионална мрежа, насърчаване на връзки с разнообразна общност от професионалисти в САЩ ще бъде безценен ресурс за намиране на потенциални работодатели и клиенти.

Въздействие на програмата върху кариерата на кандидата

 • През последните години, след завършване на програмата в Чикаго-Кент, завършилите са продължили изграждането на кариера в различните щати на САЩ, като са положили изпит за адвокатура в САЩ и са кандидатствали за OPT (разрешение за работа в продължение на една година в САЩ);
 • Други са се върнали към адвокатската практика в съответните страни с по-добро разбиране на съвременното право и способност за по-добра работа с международни, европейски и американски адвокати, адвокатски кантори и държавни агенции. Повечето от тях незабавно биват повишени и интегрирани във водещи бизнес индустрии или водещи юридически фирми;
 • Във всеки случай получените знания и мрежата, разработена в Чикаго чрез програмите на Чикаго-Кент и Училището по американско право, продължават да имат огромна лична и професионална стойност и въздействие.

Стипендии и такси за обучение

 • Поради рецесията таксата за обучение за програма на Училището по американско право е намалена на 5 900 евро. Обучението се заплаща на три или повече вноски;
 • За завършилите Училището по американско право такса за обучение в магистърска програма по право в Чикаго-Кент възлиза на 10 000 щатски долара вместо редовните 44 000 щатски долара след гарантирана стипендия от 75%; плащането за обучението се извършва в Чикаго-Кент след пристигането на студентите в Чикаго на няколко вноски;
 • Пълна (100%) стипендия за обучение за програмата магистър по право е създадена от юридическия колеж Чикаго-Кент. За да се класират за стипендията, студентите трябва да поддържат минимум 3,8 окончателен успех в Училището по американско право. Деканът на Чикаго-Кент и ръководител на SAL Worldwide ще прегледа заявленията на студенти, които отговарят на това условие, и ще избере най-квалифицирания студент;
 • Таксата за обучение за незадължителен втори семестър в Юридическия колеж в Чикаго-Кент (както за незадължителен втори семестър, така и за двусеместриални специализирани програми по право) възлиза на 7 250 щатски долара.

Защо да кандидатствате за тази програма?

 • Тези, които се интересуват от обучение в магистърска степен по право в Чикаго-Кент, трябва да имат първа степен по право (LL. B) или да са последна година студенти по право; или
 • Кандидати със степен по бизнес администрация и 3+ години професионален опит, заемащи ръководни длъжности или професионалисти от среден клас ръководни длъжности, демонстриращи потенциал за професионален напредък. Кандидатите трябва да имат както необходимостта от участие в програмата, така и потенциала да се възползват от нея; или
 • Тези, които се интересуват да подобрят образованието си по бизнес право и да получат съвместен сертификат от Училището по американско право и Чикаго-Кент – всеки кандидат с висше образование (с бакалавърска степен или студент последна година в университети или подобни висши учебни заведения, осигуряващи бакалавърска степен) могат да изпращат документация само за програмата на Училището по американско право.

Kраен срок за заявления: 20 януари 2021 г.

Кандидатите трябва да подадат по електронен път следните документи:

 • Автобиография на английски език;
 • Име, фамилия и имейл адрес на референта, посочен в автобиографията;
 • Копие на диплома или удостоверение от университет за бакалаври;
 • Копие от паспорт и/или лична карта.

Документите трябва да се изпращат до следните адреси:

[email protected][email protected], [email protected], [email protected]

Относно работа

След завършване на два семестъра, завършилите магистърска програма по право могат да работят извън университета. Разрешителни за работа се изискват за всички позиции извън университета и могат да бъдат предоставени от имиграционния орган на САЩ за платено практическо обучение. Студентите с визи F1 могат да кандидатстват за 12-месечен период на незадължително практическо обучение (OPT), който започва след приключване на двусеместриалното им обучение. По време на OPT студент със статут F1, който е завършил степента си в продължение на девет месеца или повече, има позволение от Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) да работи една година с карта за разрешение за работа към студентска виза за получаване на практическо обучение за надграждане на образованието си.

Изпит за адвокатура

Изпитите за адвокатура се администрират през февруари и юли. Изискванията за приемане на адвокати се различават в различните щати и в случай на интерес, студентите се съветват да посетят уебсайта на въпросния регистър за най-точна информация. За информация относно различни изпити и връзки към повечето органи на държавната адвокатура посетете уебсайта на  Национална конференция на изпитите за адвокатура.

Университетът

Технологичният институт в Илинойс (Илинойс Тех) – университет, даващ възможност за получаване на докторантура, предоставя широк спектър от програми – той се намира в най-добрата позиция, така че да разберете взаимовръзките между глобализираните юридически пазари в целия свят. Юридическият колеж Чикаго-Кент е национално признат за второто най-старо юридическо училище в щата Илинойс. Чикаго-Кент получава акредитация от Американската адвокатска асоциация през 1936 г. и членство в Асоциацията на американските юридически училища през 1951 г. Американски новини и световни доклади, най-добрата агенция по класациите, определи следната класация на Чикаго-Кент сред най-търсените и популярни програми:  Процесуално право 5-то мястоПраво на интелектуалната собственост 13то място, Юридически текстове – 17-то място. Съгласно Американски новини и световни доклади, завършилите Чикаго-Кент намират работа между 66.2% и 90.7% до 9 месеца от завършване.

Полезни линкове:
Училище по американско право: www.salchicagokent.com
Юридически колеж Чикаго-Кент: www.kentlaw.iit.edu
Бизнес фейсбук страници:  School of American Law, Chicago-Kent College of Law
Какво прави едно училище по право велико: Зад вратите на Чикаго-Кент: http://youtu.be/pKu1V5UTjUQ

За повече информация, моля, свържете се с:

 • Анна Попова, Официален представител в България
  Тел: +359 878 38 68 68 (Regular, Viber, WhatsApp, Telegram)
  Email: [email protected]
 • Кетеван Йеладзе, Директор-основател, SAL Балкани, Кавказ, Централна Азия, Европа, Турция, MENA
  Email: [email protected], [email protected]
  LinkedIn: Ketevan Jeladze
  Тел: +995 577 97 40 01 (Regular, Viber, WhatsApp)
 • Мая Мески, Директор-основател, SAL Балкани, Кавказ, Централна Азия, Европа, Турция, MENA
  Email: [email protected][email protected]
  LinkedIn: Maia Meskhi
  Тел: +995 577 77 40 30 (Regular, Viber, WhatsApp)