Image
Për juristë dhe Profesionistë
nga fusha e administrimit të biznesit
 
Chicago-Kent College of Law
Njofton Programi LL.M Program
në Athinë, Greqi
dhe pastaj në Çikago, Illinois, Sh.B.A.
me bursa të garantuara për pagesën
e shkollimit prej 75% dhe 100%
Për juristë, Avokatët, Studentët e shkollave juridike,
Profesionistë nga fusha e administrimit të biznesit
nga Shqipëria
 
Chicago-Kent College of Law
njofton
Programi LL.M Program në Athinë, Greqi, dhe pastaj në Çikago, Illinois, Sh.B.A.
me bursa të garantuara për pagesën e shkollimit prej 75% dhe 100%

me ulje çmimi të tjera në in SAL dhe Chicago-Kent si përgjigje ndaj COVID-19

IIT, Chicago-Kent College of Law – Shkollë e Ligjit me vendndodhje në Sh.B.A. së bashku me School of American Law njoftojnë dy programe të lidhura me bursa të garantuara prej 75% dhe 100% për pagesën e shkollimit për juristë, avokatët, studentët e shkollave juridike, profesionistë nga fusha e administrimit të biznesit nga Shqipëria.

Program i School of American Law

 • Dy semestra (Tetor 2020 – Maj 2021) në Athinë, Greqi
 • Studime me kohë të pjesshme që përputhet mirë me aktivitetin tuaj profesional
 • 10 kurse të mbajtura nga profesorë amerikanë nga Chicago-Kent
 • Leksione live për 5 fundjava për semestër në Athinë, Greqi
 • Leksione online për 5 fundjava për semestër
 • Certifikatë nga School of American Law dhe Chicago-Kent College of Law
 • Nuk kërkohet TOEFL ose IELTS
 • Pagesa e shkollimit: EUR 6 800 e pagueshme në tre ose më shumë këste; Si përgjigje ndaj COVID 19, ulje çmimi të veçanta ofrohen për këtë regjistrim: 15 kandidatëve të parë nga vendet me tregje në zhvillim do të përfitojnë dy ulje çmimi – ulje çmimi prej EUR 800 nga pagesa për SAL, dhe, pas pranimit në programin LL.M në Chicago-Kent, një ulje çmimi shtesë prej 2 000 USD për pagesën e shkollimit në Chicago-Kent në Vjeshtë 2021. Kjo është mbi bursën prej 75% për programin LL.M për një semestër në Chicago-Kent për studentët që përfundojnë suksesshëm programin SAL
 • Për të paraqitur kërkesë, shkarkoni njoftimin
 • Kandidatët e pranueshëm:
  • Ata që janë të interesuar për studimin LL.M në Chicago-Kent duhet të kenë një diplomë të parë në Drejtësi (LL. B) ose do të jenë student i vitit të fundit në fakultetin juridike;
  • Aplikantët me një diplomë në administrimin e biznesit dhe +3 vjet përvojë profesionale, që mbajnë pozicione drejtuese ose profesionistë të karrierës së nivel të mesëm që kanë treguar potencialin për avancim profesional. 

LL.M në IIT, Chicago-Kent College of Law

 • Një semestër i detyrueshëm (Gusht - Dhjetor ose Janar - Maj) në Çikago, Shteti i Illinois, Sh.B.A.
 • Studim me kohë të plotë
 • Titulli LL.M në Chicago-Kent College of Law në B.A., E drejta ndërkombëtare dhe transnacionale
 • Heqje dorë nga TOEFL dhe LSAT
 • Bursa e garantuar e pagesës së shkollimit 75%
 • Bursë 100% e shkollimit për të diplomuar në SAL me mesatare (GPA) 3.8
 • Pagesë e shkollimit fikse: 10 000 USD në vend të 44 000 USD si rregullisht për gradën LL.M
 • Mundësia për semestrin e dytë opsional në Chicago-Kent me pagesë të shkollimit fikse në 7 250 USD
 • Mundësia për të fituar gradat e mëposhtme LL.M në dy semestra: LL.M në Avokatinë Gjyqësore, LL.M. në Të Drejtën Ndërkombëtare e Pronësisë Intelektuale, LL.M në Të Drejtën e Shërbimeve Financiare & LL.M në Risitë Ligjore & Teknologji
 • Mundësia e studimeve të Doktoratës (Ph.D./SJD) me 50%-75% bursë

Për më shumë informacion, lutemi kontaktoni Përfaqësuesin Zyrtar në Shqipëri dhe Kosovë 

Alban Ruli, Drejtues i ARB Law Firm

Tel: +355 69 20 61 675 (Regular, Viber , WhatsApp)

Email: albanruli@gmail.com

© Copyright SAL 2017.