sal-iil.png
Юридически факултет Чикаго-Кент обявява LL.M програма в
Атина, Гърция и Чикаго, Илинойс, САЩ, със стипендии за
обучение в размер на 100% и 75%
 
Юридически факултет Чикаго-Кент – висше учебно заведение по право, базирано в САЩ, съвместно с Училището по американско право, обявява две взаимно свързани програми с гарантирани стипендии за обучение в размер на 100% и 75% за адвокати от България.
 
 1. Програма в Училището по американско право в Атина, Гърция, и
 2. LL.M Програма с продължителност един семестър в Чикаго, Илинойс, САЩ.
 
Домакин на Училището по американско право в Атина е Nomiki Bibliothiki Athinon (www.nb.org) Програмата в Училището по американско право (School of American Law - SAL Program). Програмата SAL обхваща два семестъра в Атина, Гърция: януари - май 2020 г. (първи семестър) и септември - декември 2020 г. (втори семестър). Програмата в SAL обхваща десет задължителна курса, провеждани единствено на английски език и само от преподаватели от Чикаго-Кент, които идват от САЩ. Десетте задължителна курса обхващат модерни предмети: Международни бизнес транзакции, Електронна търговия, Сключване на онлайн договори, Конкурентно право, Управление на активи свързани с Интелектуална собственост, Право на интелектуалната собственост, Правен режим на обезпеченията, Глобално право на интелектуалната собственост, Право на търговските марки, Сравнително право, Въведение в американската правна система и техника на изготвянето на правни документи.
 
Начинът на обучение е провеждане на един лекционен курс месечно, само през двата почивни дни, като занятията започват в 10.00 ч. и приключват до 17.00 ч. Смесената структура на Програмата в SAL обединява пет курса с интензивни занятия на живо в Атина и пет курса с онлайн занятия чрез дигитални средства от традиционна зала за обучение. Студентите, които могат да си “откраднат” един уикенд от работата и семейството и биха желали да прекарват повече време в традиционна обучителна среда, могат да заповядат в Атина веднъж месечно за всичките десет задължителни курса. Студентите, които живеят постоянно извън Гърция и не могат да присъстват физически на лекциите на живо, могат да вземат пет онлайн курса, а останалите пет курса трябва да се вземат присъствено – на живо в традиционна обучителна среда. При тази възможност студентите могат изначално да изберат кое структуриране бха предпочели, докато се обучават в Програмата в SAL. Програмата в SAL ще уведоми студентите кои пет курса могат да се вземат онлайн.
 
След завършване на Програмата в SAL завършилите студенти продължават с обучение по LL.M Програма в Чикаго-Кент в Чикаго, Илинойс, САЩ. Обучението по магистърската програма в Чикаго-Кент завършва с присъждане на LL.M степен по “Американско, международно и транснационално право” в рамките на един семестър (пет месеца) вместо редовната една академична година. Това е юридическо обучение за следипломна академична степен чието времетраене е 5 месеца единствено за завършилите SAL програма.  Завършилите успешно и притежаващи сертификати SAL и   LL.M Чикаго печелят един семестър редовно обучение и междувременно те  ще имат възможност да изберат да продължат още един семестър в Чикаго - Кент за повишаване на тяхната  образователна квалификация в степен ( Ph.D.) в  или като достигнат професионална реализация  ( BAR exam).
 
Завършилите Програмата в SAL получават:
 1. Сертификат за завършване на обучение в Училището по американско право. Сертификатът се издава съвместно от SAL и Чикаго-Кент и се подписва от Х. Крент, Декан на Юридическия факултет Чикаго-Кент и Р.Уорнър, Ръководител на Училището по американско право, Професор в Юридическия факултет Чикаго-Кент.
 2. След завършване на магистърската програмата LL.M за обучение в Чикаго - Кент по Американско, международно и транснационално правосе плучава магистърска диплома от Университета  Чикаго- Кент в Чикаго.
 
От 2015 година насам програмата, е обучила   повече от 180 студенти от Балканите, Средиземноморието и Европа, като  им се дава възможност да получат всеобхватен чуждестранен опит посредством “ потапяне в средата” и  да достигнат глобална компетентност, която ще открои тяхната бъдеща роля в общия международен пейзаж. Щастливи сме да отбележим, че от тези 180 завършили програмата студенти 18  са  адвокати от България.
 
 
Предимства
 • Ползване на предимствата на смесената структура на Програмата в SAL, която започва в Атина, без да напускате настоящото си работно място, посещавайки интерактивни занятия на живо и/или онлайн лекции. Смесената структура на програмата в Атина Ви дава възможност да завършите курса на обучение посредством умело комбиниране на пет интензивни кусрса на живо и пет онлайн курса проведени чрез дигитални медийни средства от традиционна зала за лекции;
 • Отпадане на изискването за TOEFL за студентите, завършили Програмата SAL, като заявленията за кандидатстване в SAL и за LL.M програмата не изискват взети тестове и резултати от TOEFL или IELTS;
  Преференциално и незабавно Приемане в LL.M програмата в Чикаго-Кент след  успешно завършване на Програмата в SAL;
 • Присъждане на LL.M по “Американско, международно и транснационално правов Чикаго-Кент в рамките на един семестър вместо за една академична година;
 • Гарантирани стипендии, за успешно завършили програмата SAL в Атина, в размер на 100% и 75% от таксата за обучение в Чикаго - Кент;
 • Възможност за завършилите SAL студенти да получат степен LL.M в рамките на два семестъра в най-взискателните направления: LL.M по процесуално представителство, LL.M по Международно право на интелектуалната собственост и LL.M по право на финансовите услуги със 75% стипендии (Специализираните Програми за магистърски програми изискват първият семестър да започне през есента в Чикаго-Кент. Пролетният старт в Чикаго-Кент не е възможен за специализираните програми за LL.M
 • След  успешно завършване на магистърската степен в Чикаго- Кент, завършилите ще имат право да продължат да учат за Докторска степен ( Ph.D./ SJD) с гарантирана стипендия в размер на 75 % от стандартната такса за обучение;
 • Достъпен план за плащане на таксата за обучение на две или повече вноски по време на обучението в Програмата в SAL и Чикаго-Кент;
 • Отсрочване на Приемането в Чикаго-Кент за LL.M програмата през следващите три академични години; Завършилите SAL интереси да спечелят LL.M. „Международно и транснационално право “могат да започнат своето обучение по LL.M във всеки семестър - или през пролетния или есенния срок и да завършат този в един семестър или два семестъра;
 • Възможности за намиране на работа в кампуса и извън него в САЩ;
 • Достъп до преддипломна практика и стажове в САЩ;
 • Една от най-добрите локации в света – кампуса на Чикаго-Кент е разположен в сърцето на Чикаго – един от водещите пазари на юристи и финансисти в страната;
 • Развиване на силна професионална мрежа, изграждане на връзки с разнообразна общност от професионалнисти на територията на САЩ, които ще представляват неоценим ресурс за намирането на бъдещи клиенти и на работа.
 
Влияние на програмата върху кариерата на кандидатите
 • През изминалите години, след приключване на LL.M програмата в Чикаго-Кент, завършилите студенти продължават да градят кариерата си в САЩ, като се явяват на изпит за адвокатска правоспособност BAR exam и кандидатстват за OPT ( разрешение за работа в САЩ за срок от една година);
 • Други се връщат да практикуват право в съответните си държави с по-добро разбиране на американското право и способността да работят по-добре с международни, европейски и американски адвокати, адвокатски кантори и държавни агенции. Повечето от тях са били повишени незабавно или интегрирани във водещи търговски отрасли или първокласни адвокатски кантори;
 • Във всички случаи, придобитите знания и контактите, създадени в Чикаго посредством програмата Чикаго-Кент SAL, имат и досега огромна личностна и професионална стойност.
 
Стипендии и такса за обучение
 • Таксата за обучение за Програмата в SAL е в размер на 6 800 ( шест хиляди и осемстотин) Евро. Обучението се заплаща на три вноски, но за тези студенти, които изберат опция за предварително плащане, таксата за обучение ще бъде 6 500 Eвро.
 • Таксата за обучение в Юридическия факултет Чикаго-Кент е в размер на 10 000 ( десет хиляди ) Щатски долара вместо обичайните 44 000 (четиридесет и четири хиляди) щатски долара поради гарантираната стипендия от 75% само за звършилите успешно програмата.
 • Плащането на обучението в LL.M програмата се извършва в Чикаго-Кент след пристигането на студентите в Чикаго;
 • Юридическият факултет Чикаго- Кент отпуска пълна стипендия (100%) в размер на таксата зна обучение в LL.M програмата за академична година. За да могат да кандидатстват за стипендията, студентите трябва да завършат напълно и да  получат GPA по Програмата в SAL Атина от най-малко 3.8 точки. Деканът на Чикаго-Кент и Ръководителят на SAL по света ще разглеждат заявленията на студенти, които отговарят на това условие и ще изберат най-квалифицирания студент;
 • Таксата за обучение за втория семестър по избор в Юридическия факултет Чикаго-Кент възлиза на 7 250 щатски долара вместо 22 000 щатски долара (както за незадължителни втори семестър, така и за два семестъра специализирани програми за LL.M)
 
Защо да кандидатстваме за тази програма?
 • Тези които се интересуват от LL.M обучение ( магистърска степен) в Чикаго - Кент трябва първо да са завършили право ( LL.B) или да се обучават последна година в университета специалност Право. Кандидатите трябва също така да демонстрират техните способности в университетското им обучение като оценки или работен опит .
 • Тези които се интересуват единствено от завършване на магистърска степен по бизнес право и да получат сертификат от  SAL , могат да са кандидати с висше образование и имат възможноост първо да са завършили право ( LL.B) или да се обучават последна година в университета специалност Право, както и да са завършили с подобна образователна  степен други образователни институции  със сертификат ниво BA ( бакалавърска степен).
 
Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2020 г. Всички кандидати трябва да подадат следните документи по електронен път :
 • Автобиография на английски език;
 • Една препоръка – написана или преведена на английски с посочване на информацията за контакт на референта;
 • Копие от диплома или справка от университета за студентите – бакалаври;
 • Копие от паспорт и/или лична карта.
 
Документите трябва да се изпратят на следните имейл адреси:
 
Въпроси, свързани с наемането на работа
След приключването на два семестъра, завършилите LL.M програмата могат да кандидатстват за работа извън кампуса. Разрешителни за работа се изискват за всяка работа извън кампуса и могат да бъдат издадени от имиграционните власти на САЩ за платено практическо обучение. Студентите с визи F1 могат да кандидатстват за 12-месечен период на Незадължително практическо обучение  (Optional Practical Training - OPT), който започва след приключване на двусеместриалното обучение, през който период студентът с F1 статус, който е придобил степен за период повече от девет месеца, получава разрешение от Службата по гражданството и имиграционните въпроси на САЩ (United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)) да работи за период от една година (Employment Authorization Card ) въз основа на Разрешително за работа към студентската виза с цел получаване на практическо обучение за допълване на образованието си.
 
Изпит за адвокатска правоспособност
Изпитите за адвокатска правоспособност се провеждат в цялата страна през февруари и юли. Изискванията за допускане до адвокатурата са различни в различните щати, поради което препоръчваме на студентите да посетят уеб-сайта на тяхната адвокатска колегия за по-точна информация. За информация относно различните изпити и препратки към повечето щатски адвокатски колегии, моля, посетете уеб-сайта на Националната конференция на провеждащите изпити за адвокатска правоспособност.
 
За Университет  -Chicago-Kent College of Law
Illinois Institute of Technology - Ph.D. е  научно изследователски ,предоставящ и гарантиращ възможностите за развитие университет чрез богат набор от академични програми.
 
Университет с уникална позиция да разбира важността на международния и глобален юридически пазар.
Юридическият факултет Чикаго-Кент е признат за втория най-стар юридически факултет в щата Илинойс. Чикаго-Кент е акредитиран от Американската адвокатска асоциация през 1936 г. и е член на Асоциацията на факултетите по американско право от 1951 г. Американската агенция US News & World Reports , която е № 1  в оценяването на университетски програми, оценява   най- търсени и най- популярни  като отлични обучителни програми на Чикаго- Кент следните три -  Trial Advocacy the 5th placeIP Law the 13th place, Legal Writing the 17th place ( Процесуално представителство – 4то  място, Право на Интелектуална собственост - 9то място и Изготвяне на юридически документи - 17 то място).
 
Според US News & World Reports процентът на наемане на работа на студентите, завършили Чикаго-Кент, след завършването им е 66.2% и 90.7% - в рамките на 9 месеца след завършването.
 
Полезни връзки:
Програма SAL към Чикаго-Кент www.salchicagokent.com
Юридически факултет Чикаго-Кент: www.kentlaw.iit.edu
Вътре в Чикаго-Кент http://youtu.be/pKu1V5UTjUQ
D.O.A.T.A.P (Hellenic NARIC) : http://www.doatap.gr/gr/narics_comp.php
 
 
 
За допълнителна информация, моля, да се свържете с:
 
 • Мая Чадиева, Представител за България и Северна Македония
Тел: +38978212850 (Regular, Viber, WhatsApp, Telegram)
 
 • Кристина Сараканиди, Директор на SAL за Средиземноморието и Балканските държави
тел.: +30 690 612 77 07 ( отговаря постоянно на Viber WhatsApp)
 
 • Ketevan Jeladze, Основател, Директор на SAL Кавказ, Турция, Средиземноморието, Балканите, Централна Азия, Източна Европа
LinkedIn: Ketevan Jeladze
Tel: +995 577 97 40 01 (Regular, Viber, WhatsApp)
 
 • Maia Meskhi, Основател, Директор на SAL Кавказ, Турция, Средиземноморието, Балканите, Централна Азия, Източна Европа
LinkedIn: Maia Meskhi
Tel: +995 577 77 40 30 (Regular, Viber, WhatsApp)
Program Advantages
Guaranteed Admission

Preferential and immediate admission to Chicago-Kent LL.M after completion of SAL Program.

© Copyright SAL 2017.