sal-iil.png
Za pravnike iz Srbije

IIT Čikago-Kent pravni fakultet
objavljuje

LLM Program u Atini, Grčka i potom u Čikagu, Illinois, USA sa 75% i 100% garantovane stipendije

IIT, Čikago-Kent pravni fakultet- sa sedištem u USA zajedno sa Školom američkog prava (SAL) objavljuje dva interno povezana programa sa garantovanih 75% i 100% i 75% stipendije za pravnike iz Srbije.

 1. Škola američkog prava, SAL program u Atini, Grčka i nakon toga
 2. M program u Čikagu, IL, SAD
Škola američkog prava u Atini se održava u prostorijama Nomiki biblioteke (Nomiki Bibliothiki Athinon, www.nb.org). SAL program pokriva 2 (dva) semestra u Atini, Grčka: januar – maj, 2020. godine (prvi semestar) i septembar – decembar 2020. godine (drugi semestar). Dva semestra uključuju 10 (deset) obaveznih kurseva koji se održavaju na engleskom jeziku isključivo od strane profesora IIT, Čikago-Kent pravnog fakulteta iz SAD&UK. Deset obaveznih predmeta pokrivaju sledeće oblasti: Internacionalne poslovne transakcije, E-commerce, Online ugovaranje, Zaštita konkurencije, IP upravljanje sredstvima, Intelektualna svojina, Globalno pravo intelektualne svojine, Pravo industrijskog dizajna i žiga, Uporedno pravo, Uvod u američki pravni sistem i pravno pisanje.

Programski metod sadrži samo jedan kurs mesečno (pet kurseva po semestru) i pokriva samo vikende u vidu celodnevnih predavanja koja traju od 10 do 17 časova. Ukupno, 5 vikenda će biti pokriveno predavanjima ''uživo'', pored toga, od studenata se očekuje priprema za predavanja i blagovremena predaja ispita.

Pored toga, SAL program kombinovana struktura sastoji se od 5 intenzivnih predavanja u Atini, Grčka i 5 online predavanja iz tradicionalnih učionica putem internet media. Studenti koji mogu odvojiti vikend od posla i porodičnih obaveza i koji žele i mogu provesti vreme u tradicionalnim učionicama, pozvani su da jednom mesečno prisustvuju predavanjima u Atini i to za svih deset obaveznih kurseva. Studenti koji imaju prebivalište izvan Grčke i nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju predavanjima u Atini imaju mogućnost da 5 predavanja prisustvuju putem online internet media, a preostalih 5 predavanja bi trebalo da prisustvuju u Atini. U okviru ponuđenih opcija, studenti mogu da izaberu odgovarajuću strukturu predavanja tokom SAL programa. SAL program će zabeležiti studente koji će 5 kurseva pohađati putem online predavanja.

Po završetku SAL programa, diplomci nastavljaju LL.M edukaciju na Čikago-Kent pravnom fakultetu, IL, SAD. Master studije u Čikago-Kent pravnom fakultetu završavaju se sticanjem LL.M iz “SAD”, Internacionalno i transnacionalno pravo“ i to nakon završetka jednog semestra (pet meseci) umesto regularne jedne akademske godine. To je program postdiplomskih pravnih studija sa trajanjem od 5 (pet) meseci za diplomce SAL Programa. Za diplomce koji su stekli SAL sertifikat, L.L.M diploma u Čikagu stiče se nakon jednog punog semestra, u međuvremenu, oni mogu da izaberu nastavak studija u još jednom smestru na Čikago-Kent radi nastavka njihove edukacije (Ph.D) i profesionalnih dostignuća (BAR exam)


Naši diplomci stiču:
 1. Po završetku SAL programa u Atini, Grčkoj - Sertifikat o završenom Programu škole američkog prava. Sertifikat će biti izdat zajednički od strane SAL i Čikago-Kent i potpisan od strane dekana Čikago-Kent pravnog fakulteta i Šefa katedre SAL programa;
 2. Po završetku IIT, Čikago-Kent pravnog fakulteta- LL.M Diplomu IIT, Čikago- Kent pravnog fakulteta.

Od 2015. SAL program u Atini uspešno je završilo više od 180 studenata sa Balkana, Mediterana i Evrope, kojim se pružila mogućnost da steknu prekookeansko iskustvo i globalne kompetencije koje definišu njihovu buduću ulogu na globalnom tržištu. S ponosom ističemo da 13 studenata od ukupno 180 čine pravnici iz Srbije.


Prednosti ovog programa
 • Benefiti od kombinovane strukture SAL programa koji počinje u Atini, Grčka bez napuštanja trenutnog zaposlenja, a kroz pohađanje interaktivnih živih i/ili online predavanja. Kombinovana strukutra omogućava završetak SAL programa u Atini, Grčka kombinovanjem 5 intenzivnih ''živih'' predavanja i 5 predavanja putem digitalnih medija iz tradicionalnih učionica;
 • TOEFL potvrdu od strane SAL & LL.M applications bez polaganja TOEFL or IELTS exam;
 • Preferencijalno i trenutni prijem u Chicago-Kent’s LL.M nakon završetka SAL programa;
 • Sticanje LL.M in “U.S., International and Transnational Law” na Čikago- Kent pravnom fakultetu u jednom semestru umesto jedne akadamske godine;
 • Garantovanih 75% i 100% stipendije;
 • Mogućnost za diplomirane studente SAL programa da steknu LL.M diplomu nakon završetka dvosemestralnih studija u okviru najtraženijih pravnih oblasti: LL.M in Trial Advocacy, LL.M in International Intellectual Property Law, LL.M in Financial Service Law & LL.M in Legal Innovation & Technology uz ostvarenje prava na stipendiju od 75% stipendije. (Uslov za upisivanje specijializovanog LL.M programa jeste da kandidat upiše studije na Čikago-Kent pravnom fakultetu u jesenjem periodu. Nije moguće upisati specijalizovani program na Čikago-Kent pravnom fakultetu u prolećnom periodu); edukaciju za još jedan opcioni drugi semestar i time steći LL.M diplomu u jednoj od najzahtevnijih oblasti: garantovanih 75% stipendije;
 • Po završetku Master studija na Čikago-Kent, studenti mogu nastaviti doktorske studije (Ph.D./SJD) sa 75% garantovane školarine;
 • Moguće je plaćanje u više rata (dve ili više) dok traju studije u SAL Programu & Čikago-Kent;
 • Odlaganje Čikago-Kent prijema u naredne tri akademske godine; Diplomirani studenti SAL programa koji su zainteresovani jedino za sticanje diplome LL.M “U.S. International and Transnational Law” mogu nastaviti svoje studije na Čikago-Kent pravnom fakultetu u okviru oba semestra – prolećnog ili jesenjeg i mogu završiti studije u toku jednog ili u dva semestra.
 • Mogućnost zaposlenja u SAD u okviru Univerziteta (On-campus) i izvan Univerziteta (off-campus);
 • Mogućnost eksternog i internog rada unutar SAD;
 • Najbolju svetsku lokaciju – kampus Čikago-Kent pravnog fakulteta je lociran u srcu Čikaga- jednog od top pravnih i finansijskih tržišta unutar SAD;
 • Razvoj snažne profesionalne mreže kontakata koji će se osnažiti i unaprediti kroz povezivanja sa raznorodnom mrežom profesionalaca u SAD i koja će postati nemerljiv resurs za lociranje poslodavaca i klijenata;

Impakti Programa na karijeru aplikanata:
 • U poslednjih nekoliko godina, nakon diplomiranja na Čikago-Kent LL.M programu, diplomci su nastavili razvoj svoje karijere u SAD nakon polaganja SAD pravosudnog ispita i apliciranja za OPT (jednogodišnju dozvolu za rad u SAD);
 • Neki od diplomaca su se vratili svojoj praksi u njihovim zemljama sa boljim razumevanjem globalnog i SAD prava uz mogućnost da rade sa internacionalnim, EU i SAD pravnicima, advokatima, advokatskim kancelarijama i državnim institucijama. Mnogi od njih su bili odmah promovisani ili integrisani u vodeće poslovne industrije ili u vrhunske advokatske kancelarije;
 • U svakom slučaju, stečeno znanje i veze razvijene u Čikagu kroz Čikago-Kent enormno su unapredili lični i profesionalni razvoj;

Stipendije i školarine
 
 • Školarina za SAL Program iznosi 6.800 EUR. Školarinu je moguće platiti u tri rate, međutim studenti koji se odluče da avansno isplate školarinu, cena će iznositi 6.500 EUR;
 • Školarina za LL.M na Chicago-Kent College of Law iznosi 10.000 USD umesto regularnih 44.000 USD po sticanju garantovanih 75% školarine; plaćanje za LL.M studije biće izvršeno u Chicago-Kent nakon što studenti stignu u Čikago;
 • Puna (100%) školarina za LL.M studije je ustanovljena od strane Chicago- Kent College of Law. Uslov za kvalifikovanje za punu stipendiju je finalni prosek od minimum 3.8 u SAL Programu. Dekan Chicago-Kent i Direktor katedre SAL Worldwide će razmotriti aplikacije studenata koji su ispunili zahteve i selektovati najkvalifikovanije studente;
 • Školarina za opcioni drugi semestar na Čikago-Kent pravnom fakultetu koji se odnosi na opcioni drugi semestar ili na oba semestra specijalizovanog LLM programa iznosi 7.250 USD umesto 22.000 USD.

Ko može da aplicira za ovaj program?
 • Studenti koji su završili prvi stepen i stekli diplomu o završetku pravnih studija ili koji su barem na poslednjoj godini pravnih studija; aplikanti takođe treba da demonstriraju svoju osposobljenost kroz dokaz o svojim ocena ili relevantnom iskustvu;
 • Studenti koji su zainteresovani za master edukaciju u privrednom pravu i sticanju samo SAL sertifikata- treba da imaju bilo koju višu edukaciju (Diplomu pravnog fakulteta ili barem dokaz da je student poslednje godine redovnih studija na univerzitetu ili sličnom višem obrazovanom programu sa ustanovljenom diplomom visokog obrazovanja ‘’BA’’) takođe mogu da podnesu svoju dokumentaciju za SAL Program.

Rok za podnošenje aplikacije ističe
10. јануара, 2020. Godine. Aplikanti su dužni da podnesu sledeću dokumentaciju elektronskim putem:
 • CV na engleskom;
 • Jedno pismo preporuke u originalu pisano ili prevedeno na engleski uz naznačavanje informacija o referentnim kontaktima;
 • Kopiju diplome ili univerzitetsku potvrdu statusa studenta poslednje godine;
 • Kopiju pasoša i/ili lične karte.

Dokumentacija treba da bude poslata na sledeće e-mail adrese:

Pitanja u vezi sa zaposlenjem
 
Po završetku dva semestra LL.M diplomci stiču mogućnost za zaposlenje u SAD izvan kampusa (off-campus). Radne dozvole su obavezne za zaposlene izvan kampusa (off-kampus) i mogu biti dodeljene od strane US imigracionih vlasti za plaćanje praktičnih treninga. Studenti sa F1 vizom mogu da apliciraju za period rada od 12 meseci (OPT - opcioni praktični trening), koji počinje nakon završetka njihovih dvosemestralnih studija, tokom kojih je studentu sa F1 statusom koji su završili svoje diplome za više od 9 (devet) meseci dozovljeno da radi jednu godinu na osnovu autorizovane karte o zaposlenju izdatoj od strane regulatora za imigracione usluge i status državljanstva (United States Citizenship and Immigration Services - USCIS) i to na bazi studentske vize kroz dobijanje praktičnih treninga, a radi završetka svoje edukacije.
 

Pravosudni ispit u USA
(BAR Exam)
 
Bar Exams je na nacionalnom nivou u Februaru i Julu. Zahtevi za podnošenje i polaganje pravosudnog ispita su različiti od države do države u USA kao i rezultati. Stoga se savetuje studentima da pogledaju zvanične web sajtove Kancelarija za polaganje pravosudnog ispita u preferencijalnim državama u USA tradi dobijanja najpreciznijih i najtačnijih informacija. Za informaciju o različitim ispitima i linkovim ka autorizovanim državnim institucijama za polaganje pravosudnog ispita, posetite website Nacionalne Konferencije polagača pravosudnog ispita (National Conference of Bar Examiners).
 

Univerzitet
 
Illinois Institute of Technology – doktorske studije (Ph.D.)- dodeljuje istraživački univerzitet sa širokim spektrom programa– i jedinstveno je pozicioniran da razume veze unutar globalnog pravnog tržišta u celom svetu. Čikago-Kent pravni fakultet je nacionalno prepoznat kao drugi najstariji pravni fakultet u državi Ilinois, USA. Čikago-Kent je 1936. godine stekao akreditaciju od strane Američke asocijacije advokata (the American Bar Association) i članstvo u Asocijaciji američkih pravnih fakulteta 1951. godine. US News & World Reports, prvorangirana rejting agencija (No1 Ranking Agency) dodelila je Čikago-Kent pravnom fakultetu u konkurenciji sa najzahtevnijim i najpopularnijim programima sledeći rejting: Trial Advocacy the 5th placeIP Law the 13th place, Legal Writing the 17th place. Prema izveštajuUS News & World Reports, stopa zapošljavanja diplomaca Čikago-Kent odmah po završetku studija iznosi do 66.2% i 90.7% u okviru perioda od 9 meseci nakon diplomiranja.

Korisni linkovi:
Škola američkog prava: www.salchicagokent.com
Čikago-Kent pravni fakultet: www.kentlaw.iit.edu
Poslovna stranica na Facebook-u: School of American Law, Chicago-Kent College of Law
Šta je to što čini pravni fakultet izuzetnim: Unutar prostorija Čikago – Kent pravnog fakulteta: http://youtu.be/pKu1V5UTjUQ  
Objavljeno od strane američke ambasade u Atini, Grčka: https://gr.usembassy.gov/el/education-culture-el/u-s-affiliated-schools-el/ i
D.O.A.T.A.P (Hellenic NARIC): http://www.doatap.gr/gr/narics_comp.php


Za više informacija, molimo kontaktirajte:
 • Manuela Armic, šef odeljenja za međunarodno privredno pravo u advokatskoj kancelariji ADV Veselinovic, zvanični predstavnik SAL programa u Srbiji
        +381 64 114 18 12, armicbg@gmail.com, LinkedIn Manuela Armic
 • Vanja Djekic, predsednik Sekcije advokatskih pripravnika Advokatske komore Beograda, zvanični predstavnika SAL programa u Srbiji
         +381 69 36 30 900, vanjadjekic2@gmail.com, LinkedIn Vanja Djekic
 • Christina Sarakanidi, SAL Mediteran i Balkan, direktor programa
     +30 690 612 77 07 (telefon, Viber, WhatsApp), ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr LinkedIn Christina Sarakanidi
Program Advantages
Guaranteed Admission

Preferential and immediate admission to Chicago-Kent LL.M after completion of SAL Program.

© Copyright SAL 2017.