Kosovo Announcement

Për avokatët dhe profesionistët e administratës së biznesit 
Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent Shpall

Programi LL.M në Athinë, Greqi dhe më pas në Çikago, Illinois, SHBA
me Bursa 75% dhe 100% të garantuara shkollimi
(pranim pa provim TOEFL ose IELTS)

 

Chicago-Kent College of Law, Illinois Tech – Shkolla e Drejtësisë e bazuar në SHBA së bashku me Shkollën e Ligjit Amerikan shpall dy programe të ndërlidhura me bursa të garantuara shkollimi 75% dhe 100% për avokatë, studentë të vitit të fundit të drejtësisë, profesionistë në administratën e biznesit dhe profesionistë në pozicione drejtuese nga Kosova:

  1. Shkolla e Programit SAL të Drejtësisë Amerikane në Athinë, Greqi dhe më pas
  2. Programi LL.M në Çikago, IL, SHBA.

Shkolla e Drejtësisë Amerikane në Athinë është pritur nga Nomiki Bibliothiki Athinon (www.nb.org). Programi SAL përfshin dy semestra në Athinë, Greqi: Janar – Maj 2021 (semestri i parë) dhe Tetor – Dhjetor 2021 (semestri i dytë). Dy semestra përfshijnë dhjetë kurse të detyrueshme të zhvilluara në anglisht dhe të dhëna vetëm nga profesorët e Chicago-Kent që vizitojnë nga SH.B.A. Dhjetë kurse të detyrueshme përfshijnë lëndë bashkëkohore: Transaksionet Ndërkombëtare të Biznesit, E-Commerce, Kontraktimi Online, Ligji Antitrust, Menaxhimi i Aseteve IP, E Drejta Globale e Pronës Intelektuale, Ligji i Trademark, Ligji Krahasues, Hyrje në Sistemet Ligjore Amerikane, Shkrimet Ligjore, Transaksionet e Siguruara, Organizatat e Biznesit , Financa e Korporatave, Ligji i Tregtisë Globale.

Mënyra e të mësuarit është vetëm një ose dy kurse në muaj (pesë kurse në semestër) duke mbuluar vetëm fundjavat përmes leksionit 6-orësh. Në total, 5 fundjavë do të mbulohen çdo semestër, përveç kësaj, nga studentët pritet leximi para klasës dhe dorëzimi i provimit pas klasës. Për shkak të kufizimeve të udhëtimit dhe kërkesave të karantinës pas udhëtimit, aktualisht ne po mbajmë klasat tona në internet. Pra, orët tona të fundjavës ofrohen si mënyrë mësimore hibride me leksione të drejtpërdrejta dhe të përfaqësuara dixhitalisht ose plotësisht dixhitalisht. Sapo të lejohen shkollat ​​të mblidhen, ne do të kthehemi në mënyrën tonë normale të mësimdhënies – mënyrën e mësimit të lëndës në person, do të mirëpresim studentët përsëri në klasa dhe do të ftojmë profesorët tanë nga Çikago të japin mësim. Për studentët SAL që jetojnë jashtë Greqisë, struktura e përzier do të ruhet gjithsesi, duke i lejuar ata të marrin 5 klasa nga 10 në internet.

Pas përfundimit të Programit SAL, të diplomuarit vazhdojnë arsimin LL.M në Chicago-Kent në Chicago, IL, SHBA. Studimi i masterit në Chicago-Kent ka përfunduar me fitimin e LL.M në SHBA, Ligjin Ndërkombëtar dhe Transnacional në një semestër (pesë muaj) në vend të një viti të rregullt akademik. Ky është një studim ligjor për  gradën pasuniversitare e kohëzgjatja e të cilës është pesë muaj për të diplomuarit SAL. Për të diplomuarit që kishin Certifikatën SAL, diploma LL.M në Çikago fitohet duke përfunduar një studim semestral me kohë të plotë, ndërkohë, ata mund të zgjedhin të vazhdojnë një semestër tjetër në Chicago-Kent për vazhdimin e arsimit (Ph.D.) dhe arritjeve profesionale (provim BAR).

 

Të diplomuarit e Programit SAL dhe LL.M do të marrin:

  • Pas diplomimit të Programit SAL në Athinë, Greqi – Certifikata e Përfundimit të Shkollës së Drejtësisë Amerikane. Certifikata do të lëshohet nga SAL dhe Chicago-Kent së bashku dhe e nënshkruar nga Dekani i Kolegjit të Drejtësisë Chicago-Kent dhe Shefi i Programit SAL;
  • Pas diplomimit të Kolegjit të Drejtësisë Chicago-Kent, Illinois Tech – Diplomë LL.M nga Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent, Illinois Tech.

 

Avantazhet e programit tonë

  • Struktura e përzier që lejon të përfundojë Programin SAL dhe të fitojë një pjesë të kredive LL.M në Athinë, Greqi pa lënë punë aktuale duke ndjekur pesë kurse të drejtpërdrejta intensive të kombinuara dhe pesë kurse në internet;
  • Doreheqje TOEFL për aplikacionet LL.M të SAL & Chicago-Kent, d.m.th., aplikacionet e paraqitura pa provimin TOEFL ose IELTS;
  • Pranimi Preferencial dhe i menjëhershëm në programin LL.M të Chicago-Kent pas përfundimit të SAL;
  • Fitimi i LL.M në SH.B.A., Ligjin Ndërkombëtar dhe Transnacional në Chicago-Kent në një semestër në vend të një viti akademik;
  • Bursat e garantuara të shkollimit 75% dhe 100% LL.M;
  • Mundësi për avokatët-SAL të diplomuar për të fituar diplomë LL.M brenda dy semestrave në drejtimet më kërkuese: LL.M në Avokatin e Gjyqit, LL.M në Ligjin Ndërkombëtar të Pronës Intelektuale, LL.M në Ligjin e Shërbimit Financiar, LL.M në Inovacionin dhe Teknologjinë Ligjore. Programet e specializuara LL.M kërkojnë që semestri i parë të fillojë në afatin e vjeshtës në Chicago-Kent. Një fillim pranveror në Chicago-Kent nuk është i mundur për programet LL.M të specializuar; të diplomuarit SAL jo-avokatë mund të fitojnë diplomë LL.M vetëm në SHBA, Ligjin Ndërkombëtar dhe Transnacional;
  • Pas përfundimit të studimit master në Chicago-Kent, të diplomuarit mund të vazhdojnë studimin e Doktoratës (Ph.D./SJD) me bursa të garantuara 50% -75% të shkollimit;
  • Plan i përballueshëm i pagesës së shkollimit brenda tre ose më shumë kësteve ndërsa studioni në SAL & Chicago-Kent;
  • Shtyrja e Pranimit të LL.M të Chicago-Kent gjatë tre viteve të ardhshme akademike; Të diplomuarit SAL të interesuar për të fituar LL.M. në SH.B.A., Ligji Ndërkombëtar dhe Transnacional mund të fillojnë studimin e tyre LL.M çdo semestër – qoftë pranverë apo vjeshtë duke e përfunduar atë në një ose dy semestra.
  • Mundësi punësimi në kampus dhe jashtë kampusit në SHBA;
  • Aksesi në praktikat e jashtme dhe praktikat në SHBA;
  • Vendndodhja më e mirë në botë – kampusi në qendër të qytetit të Chicago-Kent ndodhet në zemër të Çikagos – një nga tregjet kryesore ligjore dhe financiare të vendit;
  • Zhvillimi i një rrjeti të fortë profesional, krijimi i lidhjeve me një komunitet të larmishëm profesionistësh në të gjithë SHBA do të jetë një burim i paçmuar për gjetjen e punëdhënësve dhe klientëve të ardhshëm.

 

Ndikimi i programit në karrierën e aplikantëve

  • Në vitet e kaluara, pas diplomimit në programin Chicago-Kent LL.M, të diplomuarit kanë vazhduar ndërtimin e karrierës në shtete të ndryshme të SHBA duke kaluar provimin e Avokatisë në SHBA dhe duke aplikuar për OPT (leje për të punuar për një vit në SHBA);
  • Të tjerët janë kthyer në praktikimin e ligjit në vendet e tyre përkatëse me një kuptim më të mirë të së drejtës bashkëkohore dhe aftësinë për të punuar më mirë me avokatë ndërkombëtarë, evropianë dhe amerikanë, firma ligjore dhe agjenci qeveritare. Shumica e tyre promovohen menjëherë dhe integrohen në industritë kryesore të biznesit ose firmat kryesore të avokatisë;
  • Në çdo rast, njohuritë e marra dhe rrjeti i zhvilluar në Çikago përmes programeve Chicago-Kent dhe SAL vazhdojnë të kenë vlerë dhe ndikim të jashtëzakonshëm personal dhe profesional.

 

Bursat & Tarifa e shkollimit

  • Për shkak të recesionit, tarifa e shkollimit për Programin SAL u ul në 5 900 EUR. Shkollimi paguhet në tre ose më shumë këste;
  • Për të diplomuarit SAL, tarifa e shkollimit për LL.M në Chicago-Kent arrin në 10 000 USD në vend të 44 000 USD të rregullt pas bursës së garantuar 75%; pagesa për studimin LL.M do të bëhet në Chicago-Kent pas mbërritjes së studentëve në Çikago në disa këste;
  • Bursa e plotë (100%) e shkollimit për studimin LL.M është themeluar nga Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent. Për t’u kualifikuar për bursë, studentët duhet të mbajnë minimumin e GPA-së përfundimtare 3.8 në SAL. Dekani i Chicago-Kent dhe Shefi i SAL Worldwide do të shqyrtojnë aplikimet nga studentët që plotësojnë atë kusht dhe do të zgjedhin studentin më të kualifikuar;
  • Tarifa e shkollimit për semestrin e dytë fakultativ në Kolegjin e Drejtësisë Chicago-Kent (si për Programet LL.M të specializuara për semestrin e dytë ashtu edhe për dy semestrat) arrin në 7 250 USD.

 

Kush duhet të aplikojë për këtë program?

  • Ata që janë të interesuar për studime LL.M në Chicago-Kent duhet të kenë një diplomë të parë në Drejtësi (LL. B) ose do të jenë studentë të shkollës juridike të vitit të kaluar; ose
  • Aplikantët me një diplomë në administrim biznesi dhe mbi 3 vjet përvojë profesionale duke mbajtur pozicione menaxheriale ose profesionistë të mesit të karrierës në pozicione drejtuese, duke demonstruar potencialin për avancimin profesional. Aplikantët duhet të kenë si nevojën për të marrë pjesë në program ashtu edhe potencialin për të përfituar nga ai; ose
  • Ata që janë të interesuar të zotërojnë arsimimin e tyre në të ligjin e biznesit dhe të marrin çertifikatë të përbashkët të SAL dhe Chicago-Kent – çdo aplikant i arsimit më të lartë (që ka një diplomë bachelor ose që është student i vitit të kaluar në universitete ose institucione të ngjashme të arsimit të lartë duke siguruar nivelin e diplomës BA) mund të paraqesë dokumentacionin vetëm në Programin SAL.

 

Afati i Aplikimit është 20 Janar 2021.

 

Aplikantëve u kërkohet të paraqesin dokumentet e mëposhtme në mënyrë elektronike:

  • CV në anglisht;
  • Emri, mbiemri dhe adresa e postës elektronike të referentit tuaj të treguar në CV;
  • Kopjen e diplomës ose deklaratën e universitetit për studentët Bachelor;
  • Kopjen e Pasaportës dhe / ose ID tuaj.

 

Dokumentet duhet të dërgohen në adresat e mëposhtme të postës elektronike:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

 

Çështjet e punësimit

Pas përfundimit të dy semestrave, i diplomuari LL.M ka të drejtë për punësim jashtë kampusit. Lejet e punës kërkohen për të gjithë punësimin jashtë kampusit dhe mund të jepen nga autoriteti amerikan i imigracionit për trajnim praktik të paguar. Studentët me viza F1 mund të aplikojnë për një periudhë 12-mujore të Trajnimit Opsional Praktik (OPT), e cila fillon pas përfundimit të studimit të tyre dy-semestral. Gjatë OPT, studentit me statusin F1 i cili ka përfunduar diplomat e tij / saj për nëntë muaj ose më shumë, lejohen nga Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit të Shteteve të Bashkuara (USCIS) të punojnë për një vit nën Kartën e Autorizimit të Punësimit në një vizë studentore drejt marrjes së trajnimit praktik për plotësimin e arsimimit të tyre.

 

Provimi i Avokatisë

Provimet e Avokatisë administrohen në të gjithë vendin në shkurt dhe korrik. Kërkesat e pranimit të avokatisë ndryshojnë nga shteti në shtet dhe në rast interesi, studentët këshillohen të vizitojnë faqen e internetit të zyrës së tyre të avokatisë për informacionin më të saktë. Për informacion mbi provime të ndryshme dhe links për shumicën e autoriteteve të avokatëve shtetërorë, vizitoni faqen e internetit të Konferencës Kombëtare të Provuesve të Avokatisë.

 

Universiteti

Illinois Institute of Technology (Illinois Tech) – një universitet kërkimor Ph.D.-dhënës me një gamë të gjerë programesh – është pozicionuar në mënyrë unike për të kuptuar ndërlidhjen e tregut ligjor të globalizuar në të gjithë botën. Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent njihet në vendi si shkolla e dytë më e vjetër në juridike në shtetin e Illinois. Chicago-Kent fitoi akreditimin nga Shoqata e Avokatëve Amerikanë në 1936 dhe anëtarësimin në Shoqatën e Shkollave Amerikane të Drejtësisë në 1951. US News & World Reports, agjensia numer 1 e renditjes caktoi renditjen vijuese Chicago-Kent midis programeve më të kërkuara dhe më të popullarizuara: Avokatia Gjyqësore: vendi i 5-të, Ligji IP: vendi i 13-të, Shkrimi Ligjor: vendi i 17-të. Sipas US News & World Reports, shkalla e punësimit të të diplomuarve në Chicago-Kent menjëherë pas diplomimit arrin në 66.2% dhe 90.7% brenda 9 muajve pas diplomimit.

 

Links të dobishme

Shkolla e Ligjit Amerikan: www.salchicagokent.com
Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent: www.kentlaw.iit.edu
Faqja e Biznesit në Facebook: Shkolla e Ligjit Amerikan, Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent
Çfarë e bën një Shkollë Juridike të shkëlqyeshme: Brenda Chicago-Kent

 

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni

Alban Ruli, Përfaqësues Zyrtar në Shqipëri dhe Kosovë
Partner menaxhues i firmës ligjore ARB
Tel: +355 69 20 61 675 (i rregullt, Viber, WhatsApp)

Ketevan Jeladze, Drejtor Themelues, SAL Ballkan, Kaukaz, Azia Qendrore, Evropë, Turqi, MENA
Email: [email protected], [email protected]
LinkedIn: Ketevan Jeladze
Tel: +995 577 97 40 01 (i rregullt, Viber, WhatsApp)

Maia Meskhi, Drejtor Themelues, SAL Ballkan, Kaukaz, Azinë Qendrore, Evropë, Turqi, MENA
Email: [email protected], [email protected]
LinkedIn: Maia Meskhi
Tel: +995 577 77 40 30 (i rregullt, Viber, WhatsApp)