Kosovo Short Announcement

Për avokatët dhe profesionistët e administratës së biznesit
Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent Shpall

Programi LL.M në Athinë, Greqi dhe më pas në Çikago, Illinois, SHBA
me Bursa 75% dhe 100% të garantuara shkollimi

Chicago-Kent College of Law, Illinois Tech – Shkolla e Drejtësisë e bazuar në SHBA së bashku me Shkollën e Ligjit Amerikan shpall dy programe të ndërlidhura me bursa të garantuara shkollimi 75% dhe 100% për avokatë, studentë të vitit të fundit të drejtësisë, profesionistë në administratën e biznesit dhe profesionistë në pozicione drejtuese nga Kosova:

Programi i Shkollës së Drejtësisë Amerikane (SAL) në Athinë

 • Studim me dy semestra, part-time (Janar-Dhjetor 2021)
 • Programi SAL i përputhur mirë me aktivitetin tuaj profesional
 • Të gjitha 10 kurset e mbajtura nga Profesorë Amerikanë nga Chicago-Kent
 • Leksione të drejtpërdrejta, 5 fundjava për semestër në Athinë, Greqi dhe
 • Leksione në internet, 5 fundjava në semestër nga SHBA
 • Çertifikatë nga Shkolla e Ligjit Amerikan dhe Kolegji i Drejtësisë Chicago-Kent
 • Nuk kërkohet TOEFL ose IELTS
 • Tarifa e Programit SAL: 5 900 EUR e paguar në tre ose më shumë këste
 • Afati i Aplikimit është 20 Janar 2021
 • Dorëzoni dokumentacionin e mëposhtëm në mënyrë elektronike:
  • CV në anglisht
  • Emri, mbiemri dhe adresa e postës elektronike të referentit tuaj të shënuar në CV-në tuaj
  • Kopjen e diplomës ose deklaratën e universitetit për studentët Bachelor
  • Kopjen e Pasaportës dhe / ose ID tuaj

Ose dorëzoni aplikimin online

LL.M në Kolegjin e Drejtësisë Chicago-Kent, Illinois Tech

 • Vetëm një studim LL.M semestral (Gusht-Dhjetor ose Janar-Maj) në Çikago
 • Studim me kohë të plotë LL.M
 • Diplomë LL.M nga Chicago-Kent në Sh.B.A, Ligji Ndërkombëtar dhe Transnacional
 • Mundësia për të fituar diploma të specializuara LL.M në dy semestra në: LL.M në Avokati Gjyqi, LL.M në të Drejtën Ndërkombëtare të Pronës Intelektuale, LL.M në Ligjin e Shërbimit Financiar, LL.M në Inovacion dhe Teknologjinë Ligjore
 • Studime doktorale (Ph.D./SJD) me 50% -75% bursë pas përfundimit të LL.M
 • Nuk kërkohet TOEFL ose IELTS
 • 75% bursë e garantuar e shkollës LL.M
 • Bursë shkollimi 100% LL.M për të diplomuarin SAL me GPA përfundimtare 3.8
 • Shkollimi fiks LL.M: 10 000 USD në vend të 44 000 USD të rregullt
 • Shkolla fikse LL.M: 7 250 USD për semestrin e dytë fakultativ

Për më shumë informacion, lutemi kontaktoni Përfaqësuesin Zyrtar në Shqipëri dhe Kosovë
Alban Ruli, Drejtues i ARB Law Firm
Tel: +355 69 20 61 675 (Regular, Viber , WhatsApp)

Ketevan Jeladze, Founder Director, SAL Balkans, Caucasus, Central Asia, Europe, Turkey, MENA
Email: k.jeladze@chicagokentlaw.ge, kjeladze@kentlaw.iit.edu
LinkedIn: Ketevan Jeladze
+995 577 97 40 01 (Regular, Viber, WhatsApp)

Maia Meskhi, Founder Director, SAL Balkans, Caucasus, Central Asia, Europe, Turkey, MENA
Email: m.meskhi@chicagokentlaw.ge,  mmeskhi@kentlaw.iit.edu
LinkedIn: Maia Meskhi
+995 577 77 40 30 (Regular, Viber, WhatsApp)